Partnerët http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2018/12/partners-banner.jpg

Partnerët tanë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  • Dokumentari: Toka Jonë (2011)
  • Dokumentari: Mbështetja e fermerëve përmes granteve investive (2012)
  • Dokumentari: Hapat e ndryshimit(2014)

USAID-New Oportunities For Agriculture &MBPZhR

  • Dokumentari: Femrat në Bujqësi

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-MTI

  • Reklama për mbrojtjen e konsumatorëve (2014)
    (Njihuni me të drejtat tuaja për të mos gabuar)

Ministria e Punëve të Jashtme

  • Shërbimet mediale-Konferenca e Ambasadorëve (2014)
  • Shërbime mediale-Konferenca e Ambasadorëve (2016)

Friedrich Ebert Stiftung FES & Lëvizja FOL

  • Xhirimet dhe Post-Produksion-Forumi për Prishtinën (2013)

Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme-MTI

  • Bashkëorganizimi i Hapjes së Parkut të Biznesit (2009 me Neuberg)
  • Shërbime mediale-Java Evropiane (2010)

Koorporata Energjetike e Kosovës-KEK

  • Dokumentari për ndërrimin e elektrofiltrave në TC Kosova A (2013)
  • Shërbime mediale 2014
  • Animacione dhe storje (2018)

Kompania Pestova, Vushtrri (Vipa Chips)

  • Dokumentari për historinë e kompanisë (2013-2015)
  • Pop-Up animacione për TV (2014)
  • Pop-Up animacioni për lojën shpërblyese “Hap dhe Fito” (2017)

Aleanca Kosovare e Bizneseve-AKB

  • Reklama: Berëza e Punësimit (2010 dhe 2011)
  • Reklama: Java e Biznesit Kosovar (2011 dhe 2012)

Kompania “Digitalb”, Tiranë, Shqipëri

  • Dhënia e të drejtave autoriale për transmetimin e dokumentarit “Toka Jonë” (2013)

Komuna e Therandës/Suharekës

  • Dokumentari: “Suhareka, thesar i paeksploruar” (2014-2015)

Caritas Luxembourg Office in Kosovo

  • Dokumentari për realizimin e 4 projekteve (2014)

Lëvzja Fol

  • “Fol hapur” me Ambasadoren e SHBA-së, Tracey Ann Jacobson (2014)

Ministria e Infrastrukturës

  • Shërbime mediale (2015-2016 dhe 2017-2018)

Zyra e BE, Kosovë

  • Realizimi i storieve praktike për këshilla bujqësore (2016)

KEDS

  • Shërbime mediale (2017)