Projektet http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2019/07/Foto-1.1.jpg

Bashkimi Evropian ndihmon Kosovën në plotësimin e standardeve për eksport