KEK http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2020/09/C0343T01.jpg

KEK-u ndihmon të rinjtë e dy komunave me trajnime profesionale falas

Korporata Energjetike e Kosovës si pjesë të përgjegjësisë së saj të sociale, ka marrë vendim që t’i trajnoj 100 persona në Qendrën e trajnimeve që funksionon në kuadër të kësaj korporate.

Për shkak se kjo korporatë operon në territorin e komunës së Fushë Kosovës dhe asaj të Obiliqit, këta 100 persona duhet të jenë nga këto dy komuna.

Saldimi dhe elektrika janë vetëm dy nga fushat që këta qytetarë mund të trajnohen, përderisa të gjitha shpenzimet për këta 100 persona, do të mbulohen nga vet korporata.

DEK: Skender Bucolli –Zëdhënës i KEK-ut
“Duke qenë se aftësimi profesional në vendin tonë është shumë e rëndësishme dhe duke pasë parasysh se Korporata Energjetike e Kosovës posedon një qendër trajnuese, e cila është e vetmja në rajon për profile të ndryshme dhe ka laboratorë që janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Korporata Energjetike e Kosovës ka vendosur që të subvencionoj 100 studentë ose të rinj dhe të reja, të cilët kanë nevojë për aftësime profesionale. Me këtë rast, kemi themeluar një program, i cili do të varet prej aplikimeve që do të bëjnë 100 të rijnë dhe të rejat e këtyre dy komunave që në dy drejtoritë e arsimit të Fushë Kosovës dhe Obiliqit, për arsye se korporata operon në këto dy komuna. Prandaj u bëjmë ftesë të gjithë të interesuarve për këto trajnime, që të drejtohen në drejtoritë e arsimit të këtyre dy komunave dhe të aplikojnë për trajnime që kanë interes”.

Kjo qendër ka kapacitet për pranimin e një numri të madh të të interesuarve në lëmi të ndryshme.

E secila lëmi që janë 7 gjithsej, ka deri në 18 module, andaj me të përfunduar trajnimin në këtë qendër, të interesuarit pajisen me certifikatë të njohur ndërkombëtarisht.

DEK: Skender Berisha – Koordinator për cilësi në Qendrën e trajnimeve, KEK
“Qendra e trajnimit ofron në 7 lëmi trajnime, në mekanikë, saldim, në siguri në punë, në teknologji informative, teknologji elektrike e kështu më radhë. Qendra e trajnimit ofron edhe kualifikimin e salduesit, kualifimimin e metalpunuesit, kualifikim për operim të makinerisë së rëndë dhe kualifikimin për teknologji elektrike apo instalues elektrik etj. E rëndësishmë është të ceket se ne mbajmë trajnime që klienti apo qytetari fiton një certifikatë ndërkombëtare dhe ajo është në saldim, duke bashkëpunuar me DETAES-in gjerman dhe me odën gjermane të Dortmundit, si dhe operimin me makineri të rëndë me Heavy Cert-in amerikan. Ndërsa operimi me makineri të rënd, kemi bashkëpunim me një kompani amerikane që është licencë ndërkombëtare dhe është shumë e mirë dhe e lehtë për tu gjindur në tregun e punës”.

Qendra e trajnimeve në kuadër të Korporatës Energjetike të Kosovës, funksionon që nga viti 2005.

Fillimisht ishte themeluar për nevoja të punëtorëve të kësaj ndërmarrjeje, por me ngritjen e kapaciteteve tani bënë trajnimin dhe kualifikimin, edhe për qytetarët e Kosovës.

KEK-u ndihmon të rinjtë e dy komunave me trajnime profesionale falaswww.mediaconsult.al

Publiée par Media Consult Pro sur Mercredi 30 septembre 2020