KEK http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2019/07/KEK2.jpg

Kompani vendëse interesohen për trajnim të stafit në Qendrën e Trajnimit të KEK

https://youtu.be/h4uHy3IUKVI