Referencat http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2018/12/mbpzhr.jpg

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural