Referencat http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2018/12/MTI.jpg

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë