Shërbimet http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2018/12/csm_press-mediaservices-keyvisual_c1c5620806.jpg

Shërbimet

Kompania jonë ofron realizim të:
Reklamave Televizive
Radio Reklama
Video Animacione
Web Banerë
Dokumentarë
Debate televizive
Menaxhime mediale
Xhirime dhe fotografi profesionale të ahenxheve familjare
Broshura
Konferenca të llojeve të ndryshme
Koktejë etj.