Të tjera http://www.mediaconsult.al/wp-content/uploads/2019/12/20191126_105456-scaled.jpg

Për tri vjet KEK u investoi 1 milion euro për komunitetin